Verslag: Seminar Kansen voor een Inclusief Hoger onderwijs – 25 mei 2016, Onderzoeksgroep, Onderwijzen en Leren in Diversiteit, Onderzoekslijn Studiesucces https://www.inholland.nl/onderzoek/studiesucces/

Op 25 mei vond het seminar ‘Kansen voor een inclusief hoger onderwijs’ plaats op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het doel van het seminar was om kennis te maken met concrete, inspirerende aanpakken die de grootstedelijke context in acht nemen en die bijdragen aan meer studiesucces voor alle studenten.
Het Seminar werd georganiseerd door ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Read More →

BV-databank (bijvoorbeeld-databank) bevat didactisch materiaal en praktijkvoorbeelden van activerend hoger onderwijs. Over BV databank

Didactische informatie Advanced organizer  Gepost: 21/04/2015David Ausubel die deze notie voor het eerst omschreef in de jaren 1960 beklemtoont dat goede advance organizers meer doen dan een opsomming van sleutelbegrippen aanreiken, wat via een inhoudstafel kan gebeuren.  Advance organizers helpen de student om de informatie die volgt beter te verwerken omdat ze: Read More →

On behalf of RAISE and the editorial team, we are pleased to announce the publication of the first edition of the RAISE Journal: the Student Engagement in Higher Education Journal. The content of the first edition (titles appended below) is available at the ‘journal website’.
And you can find all about how to submit articles at ‘raise network website‘  or the journal website

The call for submissions to the 2nd and subsequent editions is now open. Read More →

De nieuwe onderzoekslijn Studiesucces maakt onderdeel uit van de onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit van het domein Onderwijs en Innovatie van de Hogeschool Inholland. Doelstelling van de onderzoekslijn is om het studiesucces van studenten te bevorderen door kwalitatieve verbetering van het onderwijs en duurzame didactische innovatie. De onderzoekslijn richt zich daarbij op de hele studieketen. Read More →

From the website: NEA National Education Association

Since 1999, NEA has partnered with the Professional and Organizational Development (POD) Network to provide practical advice to college and university faculty on how to more effectively teach higher education students. Their Thriving in Academe guides have included guides to using social media in the classroom, how to command the attention of students, how to “flip” your classroom, how to teach for “deep learning,” and more. Read More →

Larry Ferlazzo,  Originally Published: March 25, 2015 | Updated: September 14, 2015. This piece was adapted from Building a Community of Self-Motivated Learners: Strategies to Help Students Thrive in School and Beyond by Larry Ferlazzo, available March 21, 2015 from Routledge.

My previous post reviewed research on extrinsic and intrinsic motivation, and described the four qualities that have been identified as critical to helping students motivate themselves: autonomy, competence, relatedness, and relevance. Read More →

Toetsen & Examineren – dinsdag 4 oktober 2016 in de Observant te Amersfoort.
Dit voorjaar verscheen het vervolgrapport van de Inspectie van het onderwijs over de kwaliteit van toetsen in het hoger onderwijs. In het rapport wordt duidelijk dat er al veel wordt gedaan om de kwaliteit van toetsing te borgen. Toch zijn er volgens de Inspectie nog verbeteringen te maken. Daarom bieden wij u deze studiedag vol actualiteiten om uw toetskennis up-to-date te houden en uw toetspraktijk nog beter te maken! Read More →

Taking Your First Online Course? Here’s Some Advice Tom Moyer, Published on June 28, 2016 on Linkedin

Many students that are new to online learning find the transition to be difficult.  Switching from an onsite environment to a virtual one is a big adjustment.  Communication is electronic rather than face-to-face, written messages replace the spoken word, and there’s no human presence – no one to hear, see and stand next to.  Your only gateway to the course is through an e-device.  It’s like landing and then living on another planet. Read More →

SURF Call for proposals stimuleringsregeling Open en online onderwijs geopend

Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en voor verhoging van studiesucces. De minister van OCW stelt daarom geld beschikbaar voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs van SURFnet. De derde call for proposals staat nu open. Je kunt tot 15 december 2016 je projectvoorstel indienen.