Larry Ferlazzo,  Originally Published: March 25, 2015 | Updated: September 14, 2015. This piece was adapted from Building a Community of Self-Motivated Learners: Strategies to Help Students Thrive in School and Beyond by Larry Ferlazzo, available March 21, 2015 from Routledge.

My previous post reviewed research on extrinsic and intrinsic motivation, and described the four qualities that have been identified as critical to helping students motivate themselves: autonomy, competence, relatedness, and relevance. Read More →

Toetsen & Examineren – dinsdag 4 oktober 2016 in de Observant te Amersfoort.
Dit voorjaar verscheen het vervolgrapport van de Inspectie van het onderwijs over de kwaliteit van toetsen in het hoger onderwijs. In het rapport wordt duidelijk dat er al veel wordt gedaan om de kwaliteit van toetsing te borgen. Toch zijn er volgens de Inspectie nog verbeteringen te maken. Daarom bieden wij u deze studiedag vol actualiteiten om uw toetskennis up-to-date te houden en uw toetspraktijk nog beter te maken! Read More →

Taking Your First Online Course? Here’s Some Advice Tom Moyer, Published on June 28, 2016 on Linkedin

Many students that are new to online learning find the transition to be difficult.  Switching from an onsite environment to a virtual one is a big adjustment.  Communication is electronic rather than face-to-face, written messages replace the spoken word, and there’s no human presence – no one to hear, see and stand next to.  Your only gateway to the course is through an e-device.  It’s like landing and then living on another planet. Read More →

SURF Call for proposals stimuleringsregeling Open en online onderwijs geopend

Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en voor verhoging van studiesucces. De minister van OCW stelt daarom geld beschikbaar voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs van SURFnet. De derde call for proposals staat nu open. Je kunt tot 15 december 2016 je projectvoorstel indienen.

22 september 2016 Facta, Zilveren Vosch, Plompetorengracht 3, Utrecht.
Binding is het gevoel van “thuis zijn” dat de student ervaart bij zijn opleiding en instelling. Dit gevoel is van invloed op het studiesucces. Immers: hoe beter jij je voelt, hoe meer jij je inzet. Maar hoe creëer je binding tussen de student en de opleiding? Op welke manier kunt u invloed daarop uitoefenen? En welke best practices zijn er voor u om van te leren?

We besteden tijdens deze dag aandacht o.a. aan:

  • Binding door studentparticipatie
  • Binding bij online leren
  • Het verschil in behoefte tussen typen studenten

Lees hierover meer op de website van Facta.

27 september 2016. Facta, Zilveren Vosch, Plompetorengracht 3, Utrecht.
Instellingen voor hoger onderwijs zijn meer dan kennisfabrieken. Studenten worden tijdens hun studie gevormd tot beroepsprofessionals die midden in de maatschappij staan. Over de jaren is de focus echter meer komen te liggen op kennisverwerving en minder op maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en persoonsvorming. Tot ongeveer een jaar geleden, toen de minister opriep om de vorming van studenten weer op de agenda te zetten. Read More →

Dirk T. Tempelaar, André Heck, Hans Cuypers, Henk van der Kooij, Evert van de Vrie. Surf-project

Abstract
Learning analytics seeks to enhance the learning process through systematic measurements of learning related data, and informing learners and teachers of the results of these measurements, so as to support the control of the learning process. Learning analytics has various sources of information, two main types being intentional and learner activity related metadata [1]. This contribution aims to provide a practical application of Shum and Crick’s theoretical framework [1] of a learning analytics infrastructure that combines learning dispositions data with data extracted from computer-based, formative assessments. The latter data component is derived from one of the educational projects of ONBETWIST, part of the SURF program ‘Testing and Test Driven Learning’. Read More →

Written by Dr Mike Kent, Curtin University.

Executive summary
This paper reports on a study conducted in 2014 and 2015 that explored the accessibility of eLearning for students with disabilities studying fully online in Australia. The study looked at students studying through Open Universities Australia (OUA). OUA brings together 15 different independent higher education institutions to teach students fully online across a number of different fields. This diversity of institutions allowed a number of different eLearning environments, technologies and learning and teaching strategies to be canvassed. Read More →

Paying attention to students’ psychological strain could improve outcomes. The College Transition Collaborative studies interventions that reduce ‘psychological friction’.
By Tara García Mathewson | June 10, 2016

Freshman year is a tough time for students, especially those who are navigating an unknown world as first-generation students and those who are underrepresented minorities. Many students struggle with feelings that they don’t belong. And it contributes to their failure.  Read More →

FLIP it, June 2016. There’s so much buzz about the flipped classroom model. From K-12 to higher education settings, from corporate training to continuing education, instructors around the world are talking about how to use inverted instructional design to engage students and improve the learning experience. It’s easy to get caught up in the excitement!

However, as I travel across the U.S. and speak with educators, it’s not uncommon for me to hear: “I tried it and it didn’t work at all” or “Students hated it” or “It took too much time” or “I’m never doing THAT again!” Read More →

Aan de gebruikers van de website Studiesuccesho

Na het nodige werk is de website studiesuccesho omgezet. Er is gekozen voor een eenvoudiger opmaak. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, hoor ik dat graag.

Uitgaande van de website studiesuccesho wordt gewerkt aan een nieuwe website, waarin de resultaten van onderwijskundig onderzoek een centrale plaats  krijgen naast de gebruikelijke praktische aanbevelingen en voorbeelden.
Deze website zal vanaf september beschikbaar zijn.
Het opzetten van de website is een initiatief van het Centre for Education and Learning (CEL). Een gezamenlijke onderneming van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmusuniversiteit Rotterdam.

Jan Nedermeijer

 

Posted on February 12, 2016 by Félienne Hermans TU Delft
In previous posts I have written about my motivation for and experiences while making a MOOC. One of the reasons to make a MOOC of course is also to then use this material in traditional, on-campus education. That is what I did this year in my university course IN4400, I “flipped my classroom”. Too lazy to read? There is a video of me explaining this too.

What is flipping? Read More →