On behalf of RAISE and the editorial team, we are pleased to announce the publication of the first edition of the RAISE Journal: the Student Engagement in Higher Education Journal. The content of the first edition (titles appended below) is available at the ‘journal website’.
And you can find all about how to submit articles at ‘raise network website‘  or the journal website

The call for submissions to the 2nd and subsequent editions is now open. Read More →

De nieuwe onderzoekslijn Studiesucces maakt onderdeel uit van de onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit van het domein Onderwijs en Innovatie van de Hogeschool Inholland. Doelstelling van de onderzoekslijn is om het studiesucces van studenten te bevorderen door kwalitatieve verbetering van het onderwijs en duurzame didactische innovatie. De onderzoekslijn richt zich daarbij op de hele studieketen. Read More →

From the website: NEA National Education Association

Since 1999, NEA has partnered with the Professional and Organizational Development (POD) Network to provide practical advice to college and university faculty on how to more effectively teach higher education students. Their Thriving in Academe guides have included guides to using social media in the classroom, how to command the attention of students, how to “flip” your classroom, how to teach for “deep learning,” and more. Read More →

Larry Ferlazzo,  Originally Published: March 25, 2015 | Updated: September 14, 2015. This piece was adapted from Building a Community of Self-Motivated Learners: Strategies to Help Students Thrive in School and Beyond by Larry Ferlazzo, available March 21, 2015 from Routledge.

My previous post reviewed research on extrinsic and intrinsic motivation, and described the four qualities that have been identified as critical to helping students motivate themselves: autonomy, competence, relatedness, and relevance. Read More →

Toetsen & Examineren – dinsdag 4 oktober 2016 in de Observant te Amersfoort.
Dit voorjaar verscheen het vervolgrapport van de Inspectie van het onderwijs over de kwaliteit van toetsen in het hoger onderwijs. In het rapport wordt duidelijk dat er al veel wordt gedaan om de kwaliteit van toetsing te borgen. Toch zijn er volgens de Inspectie nog verbeteringen te maken. Daarom bieden wij u deze studiedag vol actualiteiten om uw toetskennis up-to-date te houden en uw toetspraktijk nog beter te maken! Read More →

Taking Your First Online Course? Here’s Some Advice Tom Moyer, Published on June 28, 2016 on Linkedin

Many students that are new to online learning find the transition to be difficult.  Switching from an onsite environment to a virtual one is a big adjustment.  Communication is electronic rather than face-to-face, written messages replace the spoken word, and there’s no human presence – no one to hear, see and stand next to.  Your only gateway to the course is through an e-device.  It’s like landing and then living on another planet. Read More →

SURF Call for proposals stimuleringsregeling Open en online onderwijs geopend

Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en voor verhoging van studiesucces. De minister van OCW stelt daarom geld beschikbaar voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs van SURFnet. De derde call for proposals staat nu open. Je kunt tot 15 december 2016 je projectvoorstel indienen.

22 september 2016 Facta, Zilveren Vosch, Plompetorengracht 3, Utrecht.
Binding is het gevoel van “thuis zijn” dat de student ervaart bij zijn opleiding en instelling. Dit gevoel is van invloed op het studiesucces. Immers: hoe beter jij je voelt, hoe meer jij je inzet. Maar hoe creëer je binding tussen de student en de opleiding? Op welke manier kunt u invloed daarop uitoefenen? En welke best practices zijn er voor u om van te leren?

We besteden tijdens deze dag aandacht o.a. aan:

  • Binding door studentparticipatie
  • Binding bij online leren
  • Het verschil in behoefte tussen typen studenten

Lees hierover meer op de website van Facta.

27 september 2016. Facta, Zilveren Vosch, Plompetorengracht 3, Utrecht.
Instellingen voor hoger onderwijs zijn meer dan kennisfabrieken. Studenten worden tijdens hun studie gevormd tot beroepsprofessionals die midden in de maatschappij staan. Over de jaren is de focus echter meer komen te liggen op kennisverwerving en minder op maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en persoonsvorming. Tot ongeveer een jaar geleden, toen de minister opriep om de vorming van studenten weer op de agenda te zetten. Read More →

Dirk T. Tempelaar, André Heck, Hans Cuypers, Henk van der Kooij, Evert van de Vrie. Surf-project

Abstract
Learning analytics seeks to enhance the learning process through systematic measurements of learning related data, and informing learners and teachers of the results of these measurements, so as to support the control of the learning process. Learning analytics has various sources of information, two main types being intentional and learner activity related metadata [1]. This contribution aims to provide a practical application of Shum and Crick’s theoretical framework [1] of a learning analytics infrastructure that combines learning dispositions data with data extracted from computer-based, formative assessments. The latter data component is derived from one of the educational projects of ONBETWIST, part of the SURF program ‘Testing and Test Driven Learning’. Read More →

Written by Dr Mike Kent, Curtin University.

Executive summary
This paper reports on a study conducted in 2014 and 2015 that explored the accessibility of eLearning for students with disabilities studying fully online in Australia. The study looked at students studying through Open Universities Australia (OUA). OUA brings together 15 different independent higher education institutions to teach students fully online across a number of different fields. This diversity of institutions allowed a number of different eLearning environments, technologies and learning and teaching strategies to be canvassed. Read More →